1. Положення про організацію освітнього процесу

2. Положення про курсантське самоврядування

3. Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

4. Положення про навчально-методичний кабінет

5. Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

7. Положення про академічну доброчесність

8. Положення про підвищення кваліфікації НПП

9. Положення про оцінювання

11. Положення про НТ бібліотеку

12. Положення про планування та облік навантаження НПП

14. Положення про індивідуальний графік навчання курсантів

15. Положення про екзаменаційну комісію у ВВНЗ

17. Положення про вибіркові дисципліни


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі